Vad påverkar priset?

Det är flera faktorer som avgör vilket pris du ser på våra prisskyltar.

Oljepriset
Priset på råolja styrs av tillgång och efterfrågan på världsmarknaden. Världspolitiken kan ha en stor inverkan på råoljepriset, eftersom politisk oro kan påverka både oljeproduktion och transporter negativt. När efterfrågan bli större än tillgången, stiger priserna. Även världsekonomin kan påverka priset på råolja. När vi är inne i en högkonjunktur ökar konsumtionen och priserna stiger.
Över tid finns en följsamhet mellan pris på råolja och den bensin som säljs på stationen. 

Dollarkursen
Råolja och den raffinerade produkten handlas i dollar på världsmarknaden, vilket innebär att den svenska kronans värde mot dollarn påverkar priset på bensin och diesel.

Skatt & moms
Bensin och diesel beskattas med två skatter – energi- och koldioxidskatt. På slutsumman adderas dessutom moms med 25 %. 

Lokal konkurrens
Vi har en ständig prisbevakning för att säkerställa att vi alltid erbjuder ett pris i det lägsta prisskiktet. Ibland uppstår lokala priskrig som gör att priset snabbt kan ändras på en ort.