Image
Maskrosbarn 1360x680
Image
Maskrosbarn 640x640

INGO stöttar organisationen Maskrosbarn

Vi på INGO är stolta över vårt samarbete med Maskrosbarn eftersom vi, precis som dem, tycker att alla barn har rätt till sin barndom. 

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn mellan 13 och 19 år vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. Sedan starten 2005 har de stöttat tusentals ungdomar genom sina olika långsiktiga stödprogram. På barnens uppdrag bedriver de även ett långsiktigt arbete för att förbättra lagar, processer och system. 

Maskrosbarns vision är att alla barn ska ha rätt till sin barndom, något som hundratusentals barn i Sverige inte har. Det finns en uppfattning i Sverige att välfärdssystemet fungerar kring barn, men av 331 000 orosanmälningar till socialtjänsten leder bara 17 106 till att barn får hjälp och stöd, det kan dessutom vara korta punktinsatser. Barnen som Maskrosbarn stöttar löper upp till 600% högre risk att hamna i kriminalitet, missbruk eller begå suicid i vuxen ålder än andra barn. 

Därför tror och arbetar Maskrosbarn med ett långsiktigt och kvalitativt metodstöd där barn kan delta under hela sin tonårstid, och inte endast vid enstaka punktinsatser. Och där de kan fokusera på rotorsakerna till barnens ohälsa och ojämlika levnadsvillkor, snarare än att enbart fokusera på symptom och konsekvenser, såsom ätstörningar eller självskadebeteende. 

Vår ambition på INGO är att genom monetärt stöd och kampanjarbete bidra till att Maskrosbarn får bättre förutsättningar att genomföra sitt viktiga arbete för barns rätt till sin barndom samt att upplysa om arbetet och sprida information om hur du som vuxen kan bidra. 

Läs mer om Maskrosbarn och hur du kan engagera dig