Image
Sustainability hero

Vår hållbarhetsresa

Vår resa mot en renare och säkrare framtid tillsammans fortsätter. Vår strävan är att vidta åtgärder för att minska påverkan på miljön, öppna dörrar för en inkluderande arbetsplats och stödja vårt samhälle. Detta genom att göra saker bättre för vår planet, människor och välståndet. Vi vill ge våra kunder enkla hållbara val. Vi arbetar för att minska utsläppen, minska avfallet, återvinna vatten och göra vår resa mer hållbar.
Image
planet

Planeten

Vi vill ge våra kunder enkla och hållbara val – allt från renare bränsle till avfall och vatten. Vi arbetar för att minska utsläppen och minska avfallet för att göra vår resa mer hållbar.

Image
people

Människorna

Vi arbetar för att våra anställda ska ha en säker och inkluderande arbetsmiljö globalt. Vi vill att alla ska känna sig trygga, respekterade och känna att de får det stöd de behöver.

Image
Prosperity

Välståndet

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer, samhället och övriga intressenter runt oss för att alltid säkerställa att vi hjälper varandra att ta hållbara steg framåt.

Image
friends

Socialt Engagemang

INGO stödjer Friends i deras arbete med att förebygga och stoppa mobbning och diskriminering bland barn och ungdomar i skolan.

Image
two guys image card

Drivmedel

För att kunna nå FNs globala mål för hållbar utveckling behöver koldioxidutsläppen från vägtransporter minska med 40–60%. Det innebär att vi måste minska vårt beroende av fossila bränslen.

Image
station

Act to evolve

Vi är en del av Couche-Tard. Här kan du tal del av vår globala hållbarhetsrapport och läsa mer om hållbarhetsarbetet i ACT.