Image
Miljöinfo

Miljömärkning på INGO-stationer

Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska presenteras med hjälp av en dekal vid bränslepumpen.  

Som aktör inom drivmedelsbranschen har vi ett ansvar att arbeta för ett fossilfritt Sverige och hjälpa Sverige nå klimatmålen.   

INGO presenterar en detaljerad miljöinformation för 2020 för alla produkter som säljs under varumärket INGO. Observera att miljöinformationen baseras på 2020 års rapportering, i enlighet med lagstiftningen, och att den 1 augusti 2021 har inblandningen höjts av förnybara drivmedel i bensin och diesel. Den 1 januari 2022 ökas inblandningen ytterligare. I oktober 2022 uppdateras pumpmärkningen med resultatet för 2021.  

Reduktionsplikten syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, och det görs genom att öka andelen förnybart bränsle som blandas in i fossila bränslen. Detta är en del i branschens arbete för att uppnå klimatneutral konkurrenskraft senast 2045. Reduktionsplikten innebär krav på successivt ökad CO2 reduktion.  

Bensin hade 2020 krav på 4,2% CO2 reduktion och har fr o m 1 augusti ett krav på 6%.   

Diesel hade 2020 krav på 21% CO2 reduktion och har fr o m. 1 augusti ett krav på 26%. 

 

Miljömärkning Diesel

Image
miljö diesel

Bilden ovan visar den etikett som finns vid dieselpumparna från oktober 2021. Från den 1 augusti 2021 höjdes den s.k. Reduktionsplikten i Sverige till 26% på diesel.

Det finns två olika kategorier av biodrivmedel inblandade i diesel, FAME och HVO. HVO står för 17,7% av innehållet i diesel räknat på energiinnehåll och FAME står för 6,2% av innehållet i diesel räknat på energiinnehåll. Råvarufördelningen i diesel framgår av nedanstående graf. I tabellen visas detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland.

Image
ddiagram

Miljömärkning Bensin 95

Image
Miljö 95

Bilden ovan visar den etikett som finns vid bensinpumparna sedan oktober 2021.  

Från den 1 augusti 2021 höjdes den s.k. Reduktionsplikten i Sverige till 6% CO2 reduktion på bensin.  

I samband med detta ökade andelen etanol i bensin 95 från 5% (E5) till upp till 10% (E10). Det är ett viktigt steg för att uppnå de klimatmål som är satta i Sverige.  

E10-bensin finns redan i 14 länder runt om i EU och uppfyller svensk och europeisk standard. Hela branschen står enad i den här omställningen och vi på INGO välkomnar det här initiativet. 

Miljömärkningen på pumpen visar andelen av respektive råvara i % beräknat på energiinnehåll. E5 respektive E10 anger andelen inblandad etanol i volymprocent, vilket är den märkning som visar vilken drivmedelskvalitet som bilen kräver.   

Det finns två olika kategorier av biodrivmedel inblandade i bensin, etanol och biobensin (jämförbar med HVO, men för bensin). Etanol står för 3,3% av innehållet i bensin 95 räknat på energiinnehåll och biobensin står för 1% av innehållet i bensin 95 räknat på energiinnehåll. Råvarufördelningen i bensin 95 framgår av nedanstående graf. I tabellen visas detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Image
B95diagram

Miljömärkning Bensin 98 

Image
miljö 98

Bilden ovan visar den etikett som finns vid bensinpumparna sedan oktober 2021.  

Från den 1 augusti 2021 höjdes den s.k. Reduktionsplikten i Sverige till 6% CO2 reduktion på bensin. För att fortsatt kunna erbjuda bensin 98 med E5 kvalitet (max 5%) etanol, så blandas idag in mer och andra biodrivmedel i bensin 95 (se ovan). 

I bensin 98 inblandas biodrivmedlet etanol. Etanol står för 3,2% av innehållet i bensin 98 räknat på energiinnehåll. Råvarufördelningen i bensin 98 framgår av nedanstående graf. I tabellen visas detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Image
b98diagram

Miljömärkning E85 

Image
Miljö E85

Bilden ovan visar den etikett som finns vid E85 pumparna sedan oktober 2021.  

E85 består av ca 15% bensin och 85% etanol, inblandningen varierar vinter- och sommarsäsong enligt svensk standard.  

Etanol står för 72,6% av innehållet i E85 räknat på energiinnehåll och biobensin för 0,1%. Råvarufördelningen i E85 framgår av nedanstående graf. I tabellen visas detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Image
e85diagram