E10 bensin med upp till 10 % etanol

Som ett viktigt steg i att uppnå fastställda klimatmål och göra våra transporter mer klimatneutrala ökas inblandningen av klimateffektiva hållbara biodrivmedel i bensin och diesel. Inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel har ökat succesivt under de senaste åren i samband med införandet av reduktionsplikten.

Introduktionen av E10 sker i samband med att reduktionsplikten höjs den 1 augusti 2021 till 6 % reduktion av växthusgaser i bensin. Specifikationen för bensin förändras då för att möjliggöra en högre andel förnybart innehåll. Det nya drivmedlet har beteckningen E10.

Den successiva övergången till E10 gäller 95 oktanig bensin och omfattar inte 98 oktan som fortfarande kommer innehålla maximalt 5 % etanol, så kallad E5. På 62 INGO-stationer i Sverige kan du även tanka produkten 98 oktan E5.

Lagstiftningen tillåter sedan 2011 upp till 10 % etanol i bensin och alla bensindrivna bilar som har tillverkats sedan dess kan köra på E10 bensin, vilket även en stor del av de bilar som tillverkades före 2011 också kan. Branschorganisationen för tillverkarna och importörerna av personbilar Bil Sweden har tagit fram en lista med denna information. Idag är cirka 94 % av alla bensinbilar godkända att använda bensin med upp till 10 % etanol.

INGO kommer med start i slutet av juni att börja märka upp pumparna med E10 symbolen vilket också betyder att den 95-oktaniga bensinen innehåller upp till 10 % etanol. Mer information om E10 hittar du på Drivkraft Sverige som är branschorganisationen för drivmedelsbolagen.

Frågor och Svar

Varför införs E10?

E10 införs primärt av fyra anledningar:

  • I Sverige har vi en reduktionsplikt som innebär att andelen förnybar etanol i bensinen skall öka för att reducera växthusgasutsläppen från drivmedel.
  • Introduktionen av E10 i Sverige är nästa steg som tas för att successivt minska andelen fossila råvaror i bensin, till förmån för ökad andel förnybara energislag med minskad klimatpåverkan.
  • Att öka från 5 till 10 % etanolinnehåll är ett effektivt sätt att minska växthusgasemissionerna inom de kvalitetskrav för bensin som finns i dagsläget.
  • E10 är ett bättre val för klimatet än E5.

Vad gör jag om jag av misstag tankat E10 i bil endast godkänd för E5?

Har du en bil som endast ska tankas med E5 ska du inte blanda med E10. Om du av misstag råkar blanda/tanka fel en gång så är det inga problem. Tanka då fullt med E5 alternativt kör upp halva tankvolymen och tanka fullt med E5-bensin. En enstaka feltankning orsakar inte några skador så du behöver inte tömma tanken.

Kan jag köra på E5 i en bil godkänd för E10?

Om bilen kan köras på E10-bensin så kan du också använda E5-bensin, men då minskar andelen förnybart och klimatpåverkan ökar.

Kommer det att finnas E5-bensin på alla INGO-stationer med E10?

På 62 INGO-stationer kommer det även att finnas 98 E5. Märkningen på stationen och pumphandtaget är E5.

Jag har tidigare tankat min bil med 95 E5. Kan jag istället tanka 98 E5?

Ja om du tidigare tankat 95 E5 går det bra att tanka 98 E5.

Jag har en bil som är tillverkad före 2011 kan jag köra på B95?

Nästan alla bilar tillverkade före 2011 kan tanka B95. Kontrollera enkelt på bilsweden.se eller med din biltillverkare vad som gäller för din bil.