Image
two guys car

Diesel

På samtliga INGO-stationerna i Sverige erbjuder vi diesel med en inblandning upp till 7% RME.

Diesel är en blandning bestående av fossil MK1-diesel och upp till 7% RME (raps-metyl-ester). RME framställs genom förestring av rapsolja. Eftersom RME är en förnyelsebar biobränslekomponent bidrar den till att minska utsläppen av växthusgaser.

Produkten diesel innehåller renande additiver som ser till att motorns insprutningsmunstycken hålls rena och på så vis sprutar in dieseln finfördelat för optimal förbränning.

Produktblad

Produktblad diesel

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad diesel

Information

Exponeringsscenarier diesel