Om olyckan är framme

I händelse av skada, skaderisk på person, miljö eller egendom. Ring ambulans, räddningstjänst och polis. LARMNUMMER 112

Ibland inträffar det oförutsägbara. Egendom, miljö eller person skadas i samband med besök på våra stationer. Vi på INGO arbetar kontinuerligt med att skapa en trygg och säker miljö och har etablerade rutiner för att hantera olycksfall. Vi ber er att alltid vända er till SOS Alarm när olyckan är framme och vidta åtgärder enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps rekommendation att: 

  • Rädda person
  • Varna
  • Larma
  • Begränsa skada

Varje station är utrustad med ett säkerhetsskåp som innehåller brandsläckare och första hjälpen-kit. Alla papperskorgar är utrustade med automatiska brandsläckare.