Image
two guys car

Varifrån kommer våra drivmedel?

INGO, som inte har några egna raffinaderier, köper in fossila drivmedelsprodukter på den öppna marknaden med utgångspunkt från pris och kvalitet. Med kundernas stora volymer i ryggen driver vi en aktiv inköpspolitik för att möta behovet av rätt produkter och säkerställa konkurrens. På så sätt driver vi den nödvändiga omställningen till alltmer förnybara drivmedel.

Vi arbetar alltid för att ständigt förbättra vårt drivmedelserbjudande. Genom hög kvalitet och ett attraktivt drivmedelserbjudande vill vi alltid vara kundens självklara val på vägen. Vi får en del frågor från våra kunder när det gäller ursprunget för våra drivmedel. Här har vi sammanfattat en del fakta hur det såg ut när det gäller de drivmedel vi sålde under 2017.

Fossila drivmedel
Våra drivmedelsprodukter som säljs på våra stationer består av en blandning av biobaserade och fossila drivmedel. Under 2017 så var andelen fossila drivmedel 77,9 % och andelen biodrivmedel 21,7 % av vår totala försäljning av drivmedel.

Vi köper produkterna från raffinaderierna i vårt närområde. I dagsläget finns det inget internationellt regelverk för att kunna spåra råoljans ursprung i de raffinerade fossila produkterna vi köper. Världsmarknaden för råolja och oljeprodukter har en komplex struktur som bygger på att det är kvaliteten som regleras, inte ursprunget.

Från våra två största leverantörer vet vi däremot att råoljemixen under 2017 såg ut så här:

 

Image
Diagram drivmedel

Biodrivmedel

För biodrivmedel finns idag ett tydligt regelverk som ger en spårbarhet till ursprungsland och källa. Det finns en hållbarhetslag som reglerar detta. Syftet med lagen är att säkerställa att de biobränslen som finns på marknaden faktiskt är hållbara och att du som konsument ska känna dig trygg.

Energimyndigheten tar fram en årlig rapport som innehåller mängder, komponenter och ursprung rapporterade av branschen i enlighet med drivmedelslagen. Det finns även intressant statistik på SPBI:s hemsida.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida
Läs mer på SPBI/statistik

Från fossilt till alltmer förnybart

För att ta oss från det traditionellt fossila till alltmer förnybart så blandar vi in alltmer förnybara drivmedel i den bensin och diesel vi säljer. I all bensin så blandar vi in upp till 5% etanol för att minska koldioxidutsläppen. När det gäller diesel har vi 7 % inblandning av RME (rapsmetylester) som framställs genom förestring av rapsolja.

I och med den ökade inblandningen av biodrivmedel så betyder det att vi kan ange ursprung och råvara för allt större andel av den produkt du tankar. Under 2017 kom de biodrivmedel vi sålde från följande länder och med följande klimatpåverkan.

Image
inlaga diagram
Image
Fame diagram