Image
two guys car

E85

INGO erbjuder E85 på samtliga stationer i Sverige.

E85 består av 85 % bioetanol och ungefär 15 % bensin. Under vinterhalvåret är bensinandelen högre för att bibehålla bra startegenskaper när det är kallt. E85 innehåller alltid denatureringsmedel och är rödfärgad.

Bioetanolandelen har en hög andel kretsloppsanpassning och ger ett betydande mindre bidrag till utsläpp av växthusgaser i jämförelse med fossilt drivmedel.

Produktblad

Produktblad E85

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad E85

Information

Exponeringsscenarier E85