Image
two guys car

Bensin 98

Ett 60-tal av våra INGO-stationer i Sverige erbjuder Bensin 98.

Produkten bensin 98 ger mer kraft i motorer som i är anpassade för 98. Motorn känner oktantalet och anpassar styrsystem så att den energi som bensinen innehåller utnyttjas på ett mer optimalt sätt.

En låginblandning med max 5 % etanol kan finnas i bensin 98. Produkten har förångningsegenskaper som varierar med årstiden för att vara anpassad och ge bra startegenskaper i kyla såväl som sommarklimat.

Bensin 98 innehåller renande additiver som motverkar uppbyggnaden av avlagringar och beläggningar i bränslesystemet samt håller insprutningsmunstycken rena så de på ett funktionellt sätt kan spruta in bensinen i motorn, vilket medför en mer effektiv förbränning. Den renande förmågan motverkar beläggningar även när fordonet inte används under längre tid som möjliggör enkel start efter exempelvis en vinterförvaring.

Produktblad

Produktblad bensin 98

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad bensin 98

Information

Exponeringsscenarier bensin 98