Kommer INGO kortet tas bort?


Nej, i nuläget finns det ingen plan på att ta bort INGO-kortet. 

Was this helpful: