Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies på ingo.se. Läs mer om cookies på ingo.se.

OK

Varifrån kommer våra drivmedel?

INGO, som inte har några egna raffinaderier, köper in fossila drivmedelsprodukter på den öppna marknaden med utgångspunkt från pris och kvalitet. Med kundernas stora volymer i ryggen driver vi en aktiv inköpspolitik för att möta behovet av rätt produkter och säkerställa konkurrens. På så sätt driver vi den nödvändiga omställningen till alltmer förnybara drivmedel.

Vi arbetar alltid för att ständigt förbättra vårt drivmedelserbjudande. Genom hög kvalitet och ett attraktivt drivmedelserbjudande vill vi alltid vara kundens självklara val på vägen. Vi får en del frågor från våra kunder när det gäller ursprunget för våra drivmedel. Här har vi sammanfattat en del fakta hur det såg ut när det gäller de drivmedel vi sålde under 2016.
 
Fossila drivmedel
Våra drivmedelsprodukter som säljs på våra stationer består av en blandning av biobaserade och fossila drivmedel. Under 2016 så var andelen fossila drivmedel 79,5 % och andelen biodrivmedel 20,5 % av vår totala försäljning av drivmedel.

Vi köper produkterna från raffinaderierna i vårt närområde och under 2016 köpte vi och importerade fossila produkter dvs. bensin och diesel från följande länder:

Inköpsland för fossil bensin och fossil diesel 2016:


När det gäller tolkningen av begreppet ursprung för fossila komponenter är direktivet otydligt. Därför är det inköpslandet, det vill säga varifrån produkten är köpt som krävts då det avser färdiga drivmedel. Ska det vara möjligt att fastställa ursprunget och ha full spårbarhet från källa till kund för de fossila drivmedlen så behövs ett internationellt regelverk. I dagläget har världsmarknaden för råolja och oljeprodukter en komplex struktur som bygger på att det är kvaliteten som regleras, men inte ursprunget. Där kan anges varifrån den produkt man köpt in senast är lastad, men inte med säkerhet säga vilken ursprung den råoljan har eller varifrån den råoljan som använts för att raffinera produkter kommer i från. I teorin kan det innebära att råoljan utvunnits i ett land, transporterats till ett annat land och sedan sålts vidare därifrån.

Från vår största leverantör (Danmark) vet vi att deras råoljemix dvs ursprungsland under 2016 såg ut så här:I dagsläget finns inte något regelverk för att kunna spåra råoljans ursprung i de raffinerade fossila produkterna vi köper.  EU:s bränslekvalitetsdirektiv har ett krav om växthusgasminskning och ställer krav på rapporteringsskyldighet för drivmedelsleverantörer. Där anges att växthusgasutsläppen ska minska med minst 6 procent till år 2020 jämfört med år 2010. I Sverige följs det upp i drivmedelslagen och det är Energimyndigheten som är ansvarig myndighet och följer upp rapporteringen. Här kan du läsa mer om Drivmedel i Sverige 2015 i en rapport som Energimyndigheten tagit fram och som rapporterar mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen.

Biodrivmedel
Vad det gäller biodrivmedel finns det idag ett tydligt regelverk som ger en spårbarhet till ursprungskällan.  Det finns en hållbarhetslag som reglerar detta och som föreskriver att vi måste ha kontroll över vilket ursprungsland biodrivmedlen kommer från och även ha koll på hela kedjan.

Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.
Så här ser lagstiftningen ut, klicka här för att komma till riksdagen.se.

Under 2016 kom de biodrivmedel vi sålde från följande importländer och från följande råvaror.Från fossilt till alltmer förnybart
För att ta oss från det traditionellt fossila till alltmer förnybart så blandar vi in alltmer förnybara drivmedel i den bensin och diesel vi säljer. I all bensin så blandar vi in upp till 5% etanol för att minska koldioxidutsläppen. När det gäller diesel så har utvecklingen gått fort i och med introduktionen av den biobaserade och förnybara dieselprodukten HVO. HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor och är en syntetisk tillverkad diesel baserad på förnybara råvaror och som man förenklad kan säga är en kopia på fossil diesel, men med en koldioxidreduktion på upp till 90%.

I och med den ökade inblandningen av biodrivmedel så betyder det att vi kan ange ursprung och råvara för allt större andel av den produkt du tankar.

57 stationer

57 INGO-stationer erbjuder idag diesel som har en inblandning av HVO med 35 % och RME med 7 %

Klicka på läs mer för att se stationerna (öppnas som ett pdf-dokument)

Läs mer
Stäng

Ändra språk