Covid-19 - Åtgärder

Vår högsta prioritet är att begränsa smittspridning av covid-19 till dig som kund men även till alla våra medarbetare.

Våra åtgärder för att begränsa smittspridning av covid-19 och skapa en så säker plats som möjligt för våra kunder och medarbetare:

Våra redan strikta städrutiner har skärps ytterligare och vi har ökat rengöringsfrekvensen på stationerna. Engångshandskar finns på våra stationer för att våra kunder ska känna sig trygga i samband med tankning. Vi undviker alla möten som inte är kritiska. Våra anställda följer löpande lokala och nationella riktlinjer.

Vi samarbetar nära våra leverantörer av drivmedel för att säkerställa att rutiner och leverans av drivmedel utförs på ett ansvarsfullt sätt.

Vi följer utvecklingen varje dag och genomför åtgärder kontinuerligt i enlighet med myndigheternas riktlinjer, rekommendationer och egna initiativ.

Vi på INGO värnar om dig som kund och vill att du skall känna dig trygg med att vi gör allt vad vi kan för att göra det enkelt och säkert för dig.